3 Keistimewaan Kota Madinah

  • Share

Kota Madinah terletak di tengah padang pasir yang subur. Di sebelah barat laut kota ini dikelilingi oleh bukit Silaa. Di sebelah selatan dipagari oleh bukit E’ir dan Wadi al-Aqiq, Di sebelah utara dibatasi oleh Jabal Uhud, Jabal sur, dan Wadi Qanat. Sementara di sebelah timur dihadang kawasan Tanah Hitam (Harrah) Waqim Asy Syariyyah, dan di sebelah barat dibatasi Harrah Wabrah al-Gharbiyyah.

Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai tanah haram atau Tanah Suci setelah Mekah al-Mukarramah.

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan berdoa untuknya dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan aku berdoa untuk keberkahan Madinah, baik dalam mud maupun sa’-nya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS berdoa untuk Mekah (HR. Bukhari dan Muslim). 

Menurut sebuah riwayat: Dari Anas RA: Sesungguhnya Nabi SAW berdoa: Ya Allah jadikanlah keberkahan kota Madinah dua kali lipat daripada keberkahan yang Engkau berikan kepada kota Mekah (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Seperti dikutip dari Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah terbitan Kementerian Agama RI, keistimewaan atau kelebihan Madinah antara lain:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *