5 Cara Mengobati Rindu Kepada Orangtua yang Sudah Meninggal

  • Share

Saat orangtua telah meninggal, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengobati rindu yang kita rasakan kepada mereka.

Berikut ini adalah lima cara mengobati rindu pada orangtua yang sudah meninggal:

1. Mengirimkan Doa
Bacakan doa sesering mungkin: “Allahummaghfirli Waliwalidayya Warhamhuma Kamaa Rabbayaanii Shoghiira.” (Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orangtuaku (ibu bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”

Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang tepercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka.” (HR Ad-Dailami).

Baca Juga :   Syekh Siti Jenar Dihukum Mati oleh Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati atau Sunan Giri?

2. Bersedekah
Bersedekah bisa dengan harta, ilmu atau memberi makan/minum kepada orang yang membutuhkan dan meniatkan pahalanya untuk kedua orangtua.

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma: Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba (dan tidak memberikan wasiat), dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah, maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya (dan aku pun mendapatkan pahala)? Beliau menjawab, “Ya, (maka bersedekahlah untuknya).” [HR. Bukhari]

3. Membaca al-Qur’an
Mazhab Syafi’i:Yang paling afdhol membaca satu khatam Al Qur’an. Tapi kalau tidak sanggup satu khatam Quran, bacakan hatinya Quran: Surat Yasin. Kalau tidak sanggup hatinya Quran, yang paling sedikit, bacakan Ummul Quran yaitu Al Fatihah.

Baca Juga :   Berbahagialah Wanita Yang Pandai Menjaga Dirinya, Karena Itulah Modal Utama Menjadi Wanita Sholehah Yang Mulia

Dari Ma’qil bin Yasar ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bacakanlah surat Yaasiin atas orang yang meninggal di antara kalian.” (HR Abu Daud, An-Nasaa’i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *