Doa-doa Sesudah Salat agar Selamat & Dimudahkan Rezekinya

  • Share

Setelah selesai melaksanakan ibadah salat, seringkali kita lupa untuk berdzikir dan membaca doa. Padahal ini adalah salah satu waktu terbaik untuk memohon ampunan dan perlindungan Allah SWT, Bun.

Supaya bisa lebih maksimal memanfaatkan waktu tersebut, yuk mulai saat ini biasakan untuk sejenak berdzikir dan membaca doa terlebih dahulu. Dikutip dari buku Surah Yasin Tajwid Warna, Tahlil, Istighosah, dan Doa ayat-ayat Rezeki, berikut beberapa bacaan doa setelah salat yang baik dibaca:

Allahumma inna nas’aluma salaamatan fiddiini waddun-yaa wal aakhirah. Wa ‘aafiya-tan fil jasadi wa shihhatan fil badani wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan ‘indalmaut wa mahhfiratan ba’d al maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil maut wan najaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab

Baca Juga :   Tanda-Tanda Kiamat yang Disebutkan Rasulullah Terus Bermunculan

“Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu, kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. Wahai Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berilah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan saat dilaksanakan hisab.”

Doa berlindung dari sifat malas:

Allahumma innaa na’uudzu bika minal ‘ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wa ‘adzaabil qabri

“Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun dan dari azab kubur.”

Doa memohon keluasan pintu rezeki

Fataqobbalahaa robbuhaa biqobuulin hasaniw wa ambatahaa nabaatan hasanaw wakaffalahaa zakariyaa, kullamaa dakhola ‘alaihaa zakariyyal mihrooba wajada ‘indaha rizqoo, qoola yaa maryamu anna laki haadzaa, qoolat huwa min ‘indillaah, innallaha yarzuqu may yasyaa’u bighoiri hisaab

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *